Sekretariat:

32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 15
tel./fax 32/754 44 77
kom. 504 178 786 (od pon. do pt. w godz. 8:00-16:00)d

E-mail: sekretariat@abmedia.com.pl

Redakcja:

E-mail: redakcja@przeglad.olkuski.pl

Redaktorzy:

Wiola Woźniczko, kom. 515 266 762 wiola.wozniczko@przeglad.olkuski.pl
Piotr Kubiczek, kom. 661 899 699 piotr.kubiczek@przeglad.olkuski.pl
Ewa Barczyk ewa.barczyk@przeglad.olkuski.pl

Dyżury redakcji:

Tel. 32 754 44 77 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00.

Dział reklamy:

Anna Karolczyk: marketing@przeglad.olkuski.pl
tel./fax 32/754 44 77
E-mail: marketing@przeglad.olkuski.pl

Przegląd TV:

E-mail:  sekretariat@abmedia.com.pl

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AB Media Sp. z o.o., Chrzanów, Wł. Sikorskiego 1f
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@abmedia.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Dodaj komentarz

Please Login to comment
avatar