Mieszkańcy osiedla Pakuska nadal mogą skracać sobie drogę do centrum miasta korzystając z drogi prowadzącej przez teren zakładów OFNE „Emalia” S.A. Gmina Olkusz zawarła w tej sprawie porozumienie z właścicielem posesji na kolejny rok. Otwartym pozostaje jednak pytanie, czy jest szansa na to, aby trakt ten był także dostępny dla samochodów?

Problem braku przejścia przez „Emalię” podnoszony był przez osoby mieszkające na terenie południowej części miasta od lat. Mieszkańcy Srebrnego Grodu pamiętający czasy PRL wspominają, że kiedyś droga ta dostępna była dla wszystkich bez ograniczeń. Obecnie należy ona jednak do prywatnego właściciela. Jest nim Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych „EMALIA” S.A. Działki, na których zlokalizowany jest szlak, stanowią wewnętrzną drogę zapewniającą obsługę komunikacyjną dla obiektów przemysłowych i usługowych zlokalizowanych na tym terenie.

Rozwiązanie zastępcze

W 2018 r. w związku z rozpoczęciem remontu kładki dla pieszych łączącej ul. Na Skarpie z ul. M. Curie Skłodowskiej oraz koniecznością jej zamknięcia z uwagi na prowadzone tam roboty budowlane, Gmina Olkusz wydzierżawiła tereny biegnące przez „Emalię”, umożliwiając tym samym skomunikowanie pieszych i rowerzystów z osiedla Pakuska z centralną częścią miasta. O szczegóły tego porozumienia oraz kwestie jego przedłużenia pytał na ostatniej sesji Rady Miejskiej jej przewodniczący.

– Jako radny po licznych rozmowach z mieszkańcami widzę dalszą potrzebę utrzymania tzw. „przejścia przez fabrykę”, a nawet otwarcia terenu i umożliwienia tamtędy przejazdu pojazdów. Wyremontowana niedawno kładka docelowo nie rozwiązuje bowiem w pełni problemu skomunikowania osiedla Pakuska z osiedlami Centrum i Wschód – argumentuje Łukasz Kmita.

Jak wynika z odpowiedzi na pierwszą złożoną w tej kadencji samorządowej interpelację, Gmina Olkusz na przestrzeni minionych lat wielokrotnie występowała do właściciela działek znajdujących na terenie dawnej fabryki w sprawie możliwości ich zakupu. Aby zrealizować taką transakcję, konieczne jest jednak podjęcie konkretnych działań leżących po stronie przedsiębiorcy.

– Formalnymi warunkami niezbędnymi po stronie ,,Emalii” jest dokonanie podziału jednej z działek pod drogę, a także utrzymania nieruchomości objętych księgą wieczystą w stanie wolnym od obciążeń hipotecznych. Odrębną sprawą jest dojście do porozumienia w kwestii wartości przedmiotu nabycia – tłumaczy burmistrz Roman Piaśnik.

Ile kosztuje użytkowanie przejścia?

Jak informuje olkuski magistrat, warunkiem umowy zawartej pod koniec stycznie ubiegłego roku było udostępnienie przez firmę omawianego przejścia codziennie w godzinach od 5:00 do 22:00. Miesięczna stawka za tą usługę wynosiła 2460 zł brutto. Okres trwania porozumienia był zaś uzależniony od czasu potrzebnego na remont kładki, która została otwarta z początkiem jesieni. W dniu 18 października ubiegłego roku Gmina Olkusz podpisała aneks przedłużający dzierżawę do końca 2018 r. Czynsz został jednak podniesiony do kwoty 4305 zł brutto miesięcznie.

Z początkiem roku wśród mieszkańców zaczęły pojawiać się pytania dotyczące dalszych losów przejścia. Ludzie zdążyli się już przyzwyczaić do korzystania z tej drogi, a jej zamknięcie mocno utrudniłoby im poruszanie się po mieście. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w dniu 8 stycznia 2019 władze samorządu podpisały z OFNE „Emalia” S.A. kolejną umowę dzierżawy na udostępnienie przejścia i przejazdu rowerowego na okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. Zgodnie z tym porozumieniem stawka czynszu wynosi ponownie 2460 zł brutto miesięcznie.

A co z samochodami?

Osobną kwestią jest umożliwienie pokonywania tej drogi samochodom. W wyniku rozmów prowadzonych z właścicielem posesji przez Łukasza Kmitę – ówczesnego kandydata na stanowisko burmistrza – przez kilkanaście dni na przełomie października i listopada ubiegłego roku droga ta dostępna była również dla kierowców. Niestety po wyborach na bramie zawisła ponownie kłódka.

W odpowiedzi na interpelację przewodniczącego Rady Miejskiej możemy przeczytać, że w trakcie obowiązywania zeszłorocznego porozumienia do magistratu wpłynęła kolejna propozycja Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych „EMALIA” S.A. Miała ona dotyczyć zawarcia nowej umowy dzierżawy na przejazd i przejście przez działki z miesięczną stawką czynszu w wysokości 50 tys. zł netto wraz z obowiązkiem utrzymania drogi.

– Analizując powyższą propozycję Gmina Olkusz brała pod uwagę, oprócz niewątpliwych korzyści społecznych w postaci poprawy komunikacji os. Pakuska z centrum miasta, także przełożenie tych korzyści na warunki finansowe Gminy i w odpowiedzi na powyższą propozycję zwróciła się do OFNE „Emialia” S.A. o weryfikację zaproponowanej stawki, oceniając ją jako nieracjonalną. Na powyższe pismo do dnia dzisiejszego brak jest odpowiedzi – czytamy w piśmie skierowanym do radnego Łukasza Kmity.

A jakie jest zdanie naszych Czytelników na ten temat? – Zapraszamy do dyskusji na www.przeglad.olkuski.pl

1
Dodaj komentarz

Please Login to comment
avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
lulek Recent comment authors
najnowszy najstarszy oceniany
lulek
Gość
lulek

Czy stawka czynszu jest płacona na konto OFNE Emalia,
czy też
odliczana od długu?
Bo podobno OFNE zalega z opłatami podatkowymi.?
Jeśli się mijam z prawdą ,proszę o poprawkę
ps.Brama została otwarta nie na kilkanaście dni,lecz na kilka dni, 9 dni