Drogowe remonty, budowa parkingów, szkolne i strażackie inwestycje – w uchwalonym budżecie miasta i gminy Olkusz wydatki majątkowe wynoszą prawie 34 080 000,00 złotych. Sporo przedsięwzięć powstanie przy wsparciu funduszy z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Tradycyjnie przedstawiamy to, o co najczęściej pytają mieszkańcy, czyli inwestycje. 

 

Wśród drogowych zadań są: projekt (9 100,00 zł) i wykonanie zatoki autobusowej przy ul. Osieckiej (30 000,00 zł), dotacje dla Województwa Małopolskiego na opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowania obwodnicy z ul. Osiecką i drogą na Osiek (34 500,00 zł) oraz przebudowa skrzyżowania tzw. drogi chrzanowskiej z drogą w Żuradzie (28 338,52 zł), budowa miejsc postojowych na Słowikach (150 000,00 zł), budowa odwodnienia ul. Stary Olkusz (100 000,00 zł), budowa miejsc parkingowych wzdłuż bloków 3, 4 i 5 przy ul. Bylicy oraz modernizacja parkingu przy bloku nr 2 (150 000,00 zł), modernizacja ul. Armii Krajowej i budowa miejsc parkingowych (270 000,00 zł), utwardzenie drogi dojazdowej (działka nr 282) w Podlesiu Rabsztyńskim (30 000,00 zł), kontynuacja budowy drogi wewnętrznej gminnej nr 92/1 w Pazurku (50 000,00 zł), wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Miłej od nr 37b do nr 47 (70 tys. zł), kontynuacja modernizacji ul. Rataja (275 tys. zł), modernizacja dróg gminnych na działkach 432, 431, 430 i 441 w Zimnodole (22 979,00 zł), remont drogi gminnej w Niesułowicach (50 000,00zł), modernizacja dróg lokalnych i parkingu koło remizy w Zawadzie (16 000,00 zł), wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Słowackiego (40 000,00 zł), wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę 554/4 w Żuradzie (20 000,00 zł), zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Kan. S. Gajewskiego (50 000,00 zł), budowa chodnika od pętli autobusowej do szkoły w Braciejówce (23 000,00 zł). Na budowę dróg transportu rolnego zapisano 130 000,00 zł.

W tym roku zaplanowano dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy za kwotę 200 000,00 zł, projekt oświetlenia ul. Leśnej w Osieku (7 000,00 zł), wykonanie oświetlenia jezdni i chodnika na łuku drogi 94 w Sienicznie od ul. Malinowa Góra do ul. Słonecznej (55 061,56 zł) oraz dobudowę lampy w Bogucinie Małym (3 500,00 zł).

Na modernizację budynków komunalnych przeznaczono 300 000,00 zł, natomiast na budowę budynku socjalnego przy ul. Witosa 2 112 000,00 zł.

Tegoroczne inwestycje dotyczą również jednostek OSP. Przewidziano wykonanie dokumentacji na modernizację remizy OSP w Olkuszu (40 000,00 zł), remont remizy OSP w Kosmolowie (30 000,00 zł), zakup i montaż syreny alarmowej dla OSP w Żuradzie (20 000,00zł ), remont remizy w Zedermanie (100 000,00 zł) i termomodernizację remizy w Osieku (100 000,00 zł).

Jakie przedsięwzięcia zostaną wykonane w szkołach i przedszkolach? Przy placówkach w Żuradzie i Gorenicach powstaną siłownie zewnętrzne (po 25 000,00 zł), a sala gimnastyczna w Osieku doczeka się remontu (25 000,00 zł). Kolejne inwestycje to: parking przy szkole w Sienicznie (50 000,00 zł), modernizacja boiska przy szkole w Sienicznie (50 000,00 zł), a także przygotowanie dokumentacji do budowy przedszkola w Zedermanie (40 000,00 zł),Zaplanowano również 100 000,00 zł na remont świetlicy w szkole w Gorenicach, dokończenie ogrodzenia i parkingu wokół szkoły w Witeradowie (30 268,80 zł) oraz zagospodarowanie terenu przy szkole w Żuradzie (13 000,00 zł). Remonty sal lekcyjnych przewidziano w Zawadzie (10 tys. zł), Zedermanie (30 000,00 zł) i SP nr 5 (150 000,00 zł).

W tegorocznym budżecie wśród inwestycji jest także: budowa wzorcowej zagrody rolniczej w Zadolu Kosmolowskim (130 000,00 zł), modernizacja dachu świetlicy w Troksie (13 000,00 zł), pierwszy etap budowy budynku rekreacyjnego w Wiśliczce (10 000,00 zł; taka sama kwota została przeznaczona na to zadanie z funduszu sołeckiego), dotacja na zakup średniego wozu strażackiego dla OSP w Zedermanie (210 000,00 zł), przygotowanie projektu monitoringu wizyjnego na osiedlu Słowiki (25 000,00 zł) i na osiedlach Młodych i Pakuska (15 000,00 zł), budowa monitoringu na osiedlu Młodych i osiedlu Pakuska (135 000,00 zł). Wśród sportowych przedsięwzięć znajdują się: budowa szatni z zapleczem sanitarnym przy boisku na Słowikach (195 000,00 zł), montaż urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach MOSiR- u (25 000,00 zł), ogrodzenie i oświetlenie boiska w Zedermanie (50 000,00 zł) oraz wykonanie tam piłkochwytów (25 000,00 zł), budowa ogrodzenia boiska sportowego na Słowikach (40 000,00 zł) oraz budowa ogrodzenia Fit – Parku w Zedermanie (20 000,00 zł).

Niektóre z wymienionych zadań finansowane z budżetu miasta pochodzą z funduszy sołeckich i osiedlowych. Decyzje o wyborze inwestycji podejmowane są podczas zebrań mieszkańców. Część przedsięwzięć z kolei to efekt budżetu obywatelskiego.

Przy wsparciu unijnych i państwowych funduszy

W tym roku realizowane będą duże inwestycje, współfinansowane z zewnętrznych źródeł. Chodzi o rewitalizację parku na Czarnej Górze (dotacja 2 495 036,31 zł, wkład własny 2 014 856,50 zł), rewitalizację Dolinki na osiedlu Młodych, gdzie wkład gminy wynosi 940 000,00 zł, a dotacja 1 740 000,00 zł, a także zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 7 (przy dofinansowaniu 453 356,83 zł i wkładzie własnym 361 727,09 zł).
W planach jest też przebudowa holu górnego i klatki schodowej w MOK – u (200 000,00 zł wkład gminy, 179 336,75 zł dotacji). Kolejnym tego typu przedsięwzięciem jest zagospodarowanie terenów zielonych w Troksie, na które gmina pozyskała 300 159,00 zł dotacji, a wkład własny wyniesie 171 567,78 zł oraz budowę boisk w Kosmolowie (odpowiednio 482 230,00 zł i 275 635,58 zł).
Kontynuowane będą prace przy kwartale królewskim oraz multimedialnej trasie podziemnej, na co w tegorocznym budżecie przeznaczono 7 474 216,03 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 3 563 056,76 zł. Podobnie sytuacja wygląda z pracami na zamku w Rabsztynie. Tutaj realizowane będą dwa projekty: zabezpieczenie konstrukcyjne murów i ostańca skalnego (500 000,00 zł dotacji, 400 000,00 zł wkładu własnego) oraz zagospodarowanie ruin zamku – stworzenie produktu turystycznego (829 163,00 zł dotacji, 800 000,00 zł wkładu własnego).

Dodaj komentarz

Please Login to comment
avatar