debata

500 osób musi poprzeć obywatelski projekt uchwały, aby mógł on trafić pod obrady Rady Powiatu w Olkuszu. Wprowadzenie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców to efekt zmian samorządowych przepisów.

Jak się do tego zabrać? W pierwszej kolejności należy utworzyć tzw. komitet inicjatywy uchwałodawczej, złożony co najmniej z 5 osób, który zajmie się czynnościami związanymi z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, a także organizacją zbierania podpisów. Osoby te muszą posiadać czynne prawo wyborcze do Rady Powiatu w Olkuszu.

Gdy już projekt uchwały wraz z wnioskiem o powołaniu komitetu trafi do przewodniczącego rady, ten przekazuje projekt staroście do analizy formalno – prawnej. Jeśli są braki, wówczas stosowna informacja zostanie przekazana pełnomocnikowi komitetu. Projekt spełniający niezbędne wymogi (są określone w statucie powiatu) zostaje zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Komitet ma 30 dni na zebranie co najmniej 500 podpisów poparcia (liczba ta to ustawowy wymóg). Mogą je składać osoby mające czynne prawo wyborcze do Rady Powiatu w Olkuszu, wpisane do stałego rejestru wyborców na dzień opublikowania projektu uchwały. Po zebraniu podpisów starosta ma 30 dni na ich weryfikację. Gdy ta jest pozytywna, wówczas projekt uchwały wraz z wymaganymi opiniami trafia na posiedzenie właściwej komisji rady powiatu, a następnie jest wprowadzany do porządku obrad rady.
Szczegółowe informacje na ten temat inicjatywy oraz wzory formularzy są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu.

Wprowadzenie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców wynika ze zmiany przepisów samorządowych. Stosowne zapisy zostały wprowadzone do Statutu Powiatu Olkuskiego, a uchwała Rady jest dopełnieniem ustawowego obowiązku. Wcześniej inicjatywa taka przysługiwała tylko grupie co najmniej 3 radnych, przewodniczącemu rady, klubowi radnych, komisjom rady oraz zarządowi powiatu.

Fot. fotolia.com

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments