pieniądze

Trwa nabór wniosków do konkursu „Mecenat Małopolski 2019”. W ten sposób można zdobyć dofinansowanie na organizację imprez nawiązujących do tradycji regionu czy wydarzeń promujących kulturę mniejszości narodowych i grup etnicznych z naszego województwa.

Konkurs prowadzony jest w dwóch naborach. W pierwszym z nich do rozdysponowania są 2 miliony złotych. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 lutego. Drugi nabór trwa do 4 czerwca, a pula dotacji wynosi 600 tys. złotych. Oferenci muszą wnieść wkład własny w wysokości co najmniej 20 proc. wszystkich kosztów realizacji zadania.

O wsparcie finansowe mogą starać się m. in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia czy spółdzielnie socjalne, które organizują wydarzenia kulturalne, wspierające tożsamość lokalną i regionalną, promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych z Małopolski.

Do konkursu można zgłaszać zadania rozwijające kompetencje kulturowe i świadomość estetyczną społeczeństwa, promujące i tworzące warunki sprzyjające rozwojowi talentów twórców (zarówno początkujących, jak i z uznanym dorobkiem), ułatwiające integrację artystów (zwłaszcza z różnych dziedzin sztuki, w celu wymiany doświadczeń i tworzenia wspólnych projektów artystycznych), polegające na inspirowaniu i zachęcaniu do tworzenia dzieł sztuki oraz powoływaniu niezależnych inicjatyw artystycznych, utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną szczególnie poprzez wspieranie folkloru, zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego, promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę, tworzące ambitne formy animacyjne na rzecz międzypokoleniowej aktywizacji społeczności, upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP. Zgłaszane wydarzenia muszą odbyć się w tym roku.

Szczegółowe informacje oraz formularze do pobrania dostępne są na stronie www.malopolska.pl

W ubiegłym roku województwo małopolskie wsparło 366 wydarzeń kwotą 3 mln 910 tys. złotych.

Fot. fotolia.com

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze