woda 2019

Opłaty za wodę i ścieki dla mieszkańców czterech gmin: Bolesławia, Bukowna, Klucz i Olkusza do końca maja pozostaną na dotychczasowym poziomie. Samorządowcy uchwalili dopłaty do taryfy w takiej samej wysokości, jakie obowiązywały od 1 czerwca do 31 grudnia ubiegłego roku.

Przypomnijmy, że obecnie regulatorem taryfy jest spółka Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Zmienione przepisy spowodowały, że w pierwszym kwartale ubiegłego roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu Sp. z o. o. musiało przygotować nowy wniosek taryfowy na trzy lata. Stawki ustalone są osobno na poszczególne lata. Tradycyjnie przy ustalaniu stawek taryfowych brano pod uwagę koszty amortyzacji, wysokość podatku od nieruchomości, jaki PWiK płaci gminom, koszty funkcjonowania Przedsiębiorstwa, plany sprzedażowe w poszczególnych latach czy opłaty regulowane przez PWiK za usługi wodne. Na wysokość stawek taryfowych ma również wpływ liczba odbiorców wody czy liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z trzyletnią taryfą stawki te kształtują się następująco:
– 5,58 zł za 1 m3 wody dla gospodarstw domowych i 9,47 za 1 m3 odebranych ścieków (w ciągu pierwszego roku – od 1 czerwca 2018 do 31 maja 2019)
– 5,62 zł za 1 m3 wody dla gospodarstw domowych i 9,47 zł za 1 m3 odebranych ścieków (w drugim roku – od 1 czerwca 2019 do 31 maja 2020)
– 5,73 zł za 1 m3 wody dla gospodarstw domowych i 9,54 zł za 1m3 odebranych ścieków (w trzecim roku – od 1 czerwca 2020 do 31 maja 2021)

Gdy nowa taryfa zaczęła obowiązywać, radni Bolesławia, Bukowna, Klucz i Olkusza uchwalili dopłaty w takiej wysokości, aby opłaty ponoszone przez mieszkańców pozostały do końca 2018 roku bez zmian. Obecna taryfa obowiązuje do końca maja tego roku. W związku z nowym rokiem budżetowym samorządów, radni czterech gmin podjęli uchwały o dopłatach na pierwsze pięć miesięcy 2019 roku.

Obowiązek dopłat od gmin wynika z zapisów porozumienia, jakie te gminy zawarły w 2012 roku wraz z PWiK oraz bankiem PEKAO S.A. – emitentem obligacji, z których współfinansowana jest realizacja projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. W dokumencie tym zawarte jest zobowiązanie Wspólników do dokonania dopłat w wysokości co najmniej zapewniającej utrzymanie udziału kosztu usług wodno – kanalizacyjnych ponoszonego przez odbiorców usług na poziomie nie wyższym niż 3 procent ich dochodu do dyspozycji. Wysokość dopłat określana jest w stosownych uchwałach podejmowanych przez miejskie i gminne rady poszczególnych samorządów.

Mieszkańcy nadal będą płacić takie same stawki, jak do tej pory. W Olkuszu dopłaty wynoszą 0,42 zł netto za 1 m3 wody i 2,60 zł netto za 1m3 ścieków. Dzięki temu mieszkańcy będą płacić 5,16 zł netto za 1 m3 wody i 6,87 zł netto za 1 m3 ścieków.
Dopłaty w Bukownie ustalono na poziomie 0,24 zł netto do 1 m3 wody i 2,50 zł do 1 m3 ścieków. Dla mieszkańców oznacza to opłaty w wysokości 5,34 zł netto za 1 m3 wody i 6,97 zł za 1m3 ścieków.
W Kluczach dopłata do 1 m3 wody to 0,90 zł netto, a do 1 m3 ścieków 1,54 zł netto. Opłata za ścieki wyniesie 7,93 zł za 1 m3, a opłata za wodę wyniesie 4,68 zł z a 1 m3.
Dopłaty w gminie Bolesław wynoszą: 0,24 zł netto do 1m3 wody i 2,97 zł do 1m3 ścieków. Mieszkańcy zapłacą zatem 5,34 zł netto za 1 m3 wody i 6,50 zł netto za 1 m3 ścieków.
Do podanych stawek należy doliczyć 8 proc. podatku VAT. Podane opłaty obowiązują od 1 stycznia do 31 maja 2019 roku.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze